The wishlist name can't be left blank
Minu ostukorv

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • kaupade maksumuse ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi kaupade kätte toimetuse eesmärgil.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid kliendi tegevuste kohta meie e-poes ja jaekaupluses. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi ees võetud kohustuse täitmiseks.
Parima teenindamise nimel võib AS Tooma Tööriist avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad AS-le Tooma Tööriist teenuseid. Isikuandmete edastamine AS Tooma Tööriist volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus) toimub AS Tooma Tööriist ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on AS Tooma Tööriist töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, tuues või saates selleks vastavasisuline allkirjastatud avaldus AS Tooma Tööriist aadressile Männiku tee 107, Tallinn või e-posti teel info@toomatool.ee.

Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb tuua vastavasisuline allkirjastatud avaldus AS Tooma Tööriist kontorisse, saata avaldus postiaadressile Männiku tee 107 11215 Tallinn või e-posti teel info@toomatool.ee.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Tooma Tööriist. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@toomatool.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).